Loading...
INTV2018-05-31T19:35:44+00:00

Project Description

 INTV

בשנים האחרונות התבססה מדינת ישראל כמקור חדש ורענן בתעשיית הטלוויזיה העולמית, בין היתר בזכות גידול במספר הפורמטים המקומיים שנרכשו להפצה ולהפקות מחודשות ברחבי העולם.

כחלק ממגמתה של "קשת" לבסס את מעמדה בחו"ל כמובילה בייצור פורמטים, הוחלט לקיים בשיתוף עיריית ירושלים והמיזם לטלוויזיה וקולנוע, את כנס החדשנות בטלוויזיה ובניו מדיה.

מטרת הכנס הייתה לחבר את בכירי היוצרים בתעשייה הישראלית לרשתות ולמנהלים הבכירים בתעשייה האירופאית והאמריקאית כדי ליצור קשרים עסקיים חדשים ולהרחיב קשרים קיימים

לאתר הכנס
סרטון

עוד כנסים