Loading...
Sviva 20502018-12-19T23:47:29+00:00

Project Description

כנס סביבה 2050

כנס סביבה 2050 הוא הכנס המרכזי והחשוב בארץ בנושא איכות הסביבה  אליו מגיעים למעלה מ1,200 משתתפים בשנים האחרונות. בין באי הכנס אנשי התעשייה, נציגי משרדי ממשלה בכירים, נציגי עמותות הסביבתיות, אנשי אקדמיה ואזרחים שהנושא הסביבתי חשוב להם והם מעוניינים לקדמו או להתעדכן בנושאים הסביבתיים שעל הפרק. הכנס נועד כדי לשמש זירה לשיח בין המגזר העסקי הכלכלי והתעשייתי, הרגולטורים ונציגי הארגונים הירוקים ולדיון בנושאים המרכזיים בתחומי איכות הסביבה שעל הפרק כיום.

לאתר הכנס
סרטון

עוד כנסים