Loading...
פיסול במרחב הציבורי2018-12-19T23:50:19+00:00

Project Description

 פיסול במרחב הציבורי:

פסטיבל הפיסול שהתקיים בחיפה, ביוזמתה של חברת "בזן", היה בעל אופי אמנותי ואקולוגי. עשרות אמנים התבקשו לתת אינטרפרטציה אישית ולצייר על "לבניות"- מבנים שסימלו בעבר את מבני הזיקוק של העיר וכיום בשעה שאין בהם שימוש, הפכו לסמל של העיר חיפה.

מטרת האירוע הייתה הדגשת הקשר שבין החברה לסביבה, תוך שימת דגש על נכונותה של "בזן" להושיט יד לשילוב זה.

צורתן המיוחדת של ה"לבניות", לצד חשיבותן ועוצמתן כסמל בעיר, הפכו את החיבור בין חברה וסביבה למוצלח וטבעי. האמנים יצרו פסלים מקוריים ומיוחדים, שהיוו מיצג מרשים ומשמעותי בעיר.

עוד אירועים