Loading...
פסטיבל הצילום2018-12-19T23:50:10+00:00

Project Description

 פסטיבל הצילום – POV 

פסטיבל הצילום הישראלי השנתי נולד מתוך שאיפה להרחיב ולהעמיק את השיח העכשווי אודות אמנות הצילום. הפסטיבל הציג עשייה עדכנית ומגוונת של צלמים מובילים, שכוונה הן אל הקהל המקצועי והן אל הקהל הרחב.

מטרת הפסטיבל הייתה לגבש קהילה הטרוגנית המנהלת שיח מקצועי, ביקורתי ורלוונטי, ששואף לייצר חוויה אמנותית מרתקת ומגרה

בפסטיבל הוצגו תערוכות, שעסקו בעולמו היצירתי של הצלם, בחשיפת דמותו של הצלם כיוצר משמעותי המעורב בקהילה ובסביבתו ובשיח המתקיים סביב אלו. במסגרות השונות של הפסטיבל התקיימו דיאלוגים בין הצלמים ועבודותיהם לבין הקהל ובין הצלמים לבין עצמם.

עוד אירועים