Loading...
Comedy for a Change2018-12-19T23:48:54+00:00

Project Description

 :COMEDY FOR CHANGE

כנס הקומדיה הבינלאומי התקיים בירושלים ועסק בהומור ובשינוי חברתי. הכנס ריכז קומיקאים וכותבים מתחום הטלוויזיה מרחבי העולם.

מטרת הכנס הייתה לחשוף את כוחה של הקומדיה במציאות התקשורתית העכשווית ככלי לקידום שינויים חברתיים. הודגשה יכולתה של הקומדיה לקבל ולהפיץ ידע ולהעלות מודעות ומוטיבציה חברתית לפתרון בעיות משמעותיות.

כחלק מהכנס התקיימה "ועידת השלום הלא דיפלומטית"- פאנל בהשתתפות קומיקאים מכל הדתות, שקרא לעודד דיון על פוליטיקה ו"פוליטיקלי קורקט".

סרטון

עוד אירועים