Loading...
ועידת משפט וסביבה2018-12-19T22:33:55+00:00

Project Description

ועידת משפט וסביבה

הועידה הראשונה למשפט וסביבה ציינה חצי יובל של פיתוח הקורפוס המשפטי הסביבתי על ידי המחוקק וערכאות המשפט.

הערב התקיים בשיתוף עמותת אדם טבע ודין והפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן ובמעמד שרת המשפטים ח"כ איילת שקד.

ועידת משפט וסביבה הינה למעשה התכנסות שנתית של מובילי המשפט הישראלי על מוסדותיו ולדורותיו.

בועידה לוקחים חלק צמרת המשפט הישראלי בעבר ובהווה, לרבות שרים לשעבר, יועצים משפטיים לשעבר, שופטים בדימוס ועוד.

הכנס עוסק בהשלכותיו של המשפט הסביבתי על המשק והחברה בישראל, בוחן את המגמות המרכזיות המאפיינות תחום משפטי מרכזי זה ודן בצמתים המשמעותיים של העוסקים בתחום.

לאתר הכנס

עוד כנסים